09135440727 آموزش خصوصی عکاسی در اصفهان info@ali-saremi.com
دوره آموزشی عکاسی مد

دوره آموزشی عکاسی مد

      ● آموزش حرفه عکاسی برای تبلیغات در صنعت پوشاک و تربیت عکاس ماهر در حوزه مد: این دوره شامل مطالب زیر می باشد. مبانی هنر: جنبه‌های فرم فرم سه بعدی فرم دو بعدی انواع فرم فرم های طبیعی فرم های مصنوعی فرمهای انتزاعی شناخت رنگ شناخت محیط پیرامون از...