09135440727 آموزش خصوصی عکاسی در اصفهان info@ali-saremi.com

 

 

Fashion-Photography1

 

● آموزش حرفه عکاسی برای تبلیغات در صنعت پوشاک و تربیت عکاس ماهر در حوزه مد:

این دوره شامل مطالب زیر می باشد.

 • مبانی هنر:
  جنبه‌های فرم
  فرم سه بعدی
  فرم دو بعدی
  انواع فرم
  فرم های طبیعی
  فرم های مصنوعی
  فرمهای انتزاعی
  شناخت رنگ
 • شناخت محیط پیرامون از دیدگاه مد:
  فرهنگ
  اقلیم
  پوشش (لباس)
 • شناخت نور و نورپردازی در آتلیه:
  از نظر عکاس
  نور پردازی عادی
  نورپردازی غیرعادی
  نورپردازی رویایی
 • ارتباط نور و فرم در آتلیه:
  شناخت فرم‌های انسانی (آناتومی)
  شناخت مکان عکاسی
 • پروژه عملی نهایی