09135440727 آموزش خصوصی عکاسی در اصفهان info@ali-saremi.com

photoshop1

● آموزش تخصصی فتوشاپ شامل :

–    آشنا شدن با رابط کاربری جدید فتوشاپ
–    بررسی توسعه ها در برنامه Bridge و Mini Bridge
–    بازیابی سایه روشن ها و بهینه سازی میزان نوردهی توسط Camera Raw
–    ساخت تنظیمات دقیق Raw به همراه Point Tone Curve
–    گروه بندی کردن، فیلتر کردن و جستجوی سریع لایه ها
–    تصحیح اعوجاج و انطباق با کنترل های زاویه
–    کار با ابزار هوشمند آگاه از محتوای تصویر
–    کار بهتر با Selection ها
–    اجرای برش های پرسپکتیو توسط Crop
–    کار با ویدئو در فتوشاپ
–     پرینت عکس ها توسط بخش Print حرفه ای فتوشاپ
و …